Giỏ hàng: 0 Sản phẩm

Không Gian Sống

Thiết kế hệ thống tưới cỏ sân vườn

Thiết kế hệ thống tưới cảnh quan gồm các bước sau :

BƯỚC 1 : Dựa vào bản vẽ mặt bằng tưới ta chia ra các khu vực (kv) tưới 1,2,3,4,5,… kv. Trong 01 kv ta nên chọn cùng loại b́nh tưới, kv có diện tích nhỏ , cạnh <10m ta nên chọn b́nh tưới Spray (phun màng), diện tích lớn ta chọn Rotor (phun tia).

BƯỚC 2 - Thiết kế, chọn b́nh tưới, tính lưu lượng khu vực (Q khu vực ).
vẽ trên mặt bằng diện tích cần tưới, bán kính tưới là khoảng cách giữa hai b́nh tưới. 
Bản vẽ hệ thống tưới
Thông số kỹ thuật b́nh tưới dựa vào catalogue thiết bị tưới nhà sản xuất - h́nh ảnh minh họa dưới là của thiết bị tưới Weathermatic.
Béc tưới Sprays
B́nh tưới Rotor
Chọn R, Q, P sao cho tối ưu nhất. Nếu nguồn nước có áp sẵn ta chọn R, Q tương ứng với P. Đối với dự án mới, dựa vào diện tích kv ta chọn bán kính phù hợp với b́nh tưới từ R ta tra Q và P.
Tổng lưu lượng khu vực - Q khu vực ­­­ = ∑ Nozzlen x Qn  , áp không đổi =P tra bảng.
Xem catalogue ta chọn béc tưới có bán kính phù hợp với diện tích cần tưới. Lưu ư bán kính tưới là khoảng cách giữa 2 béc như h́nh 1 (bố trí như vậy mới tưới phủ nước tới mặt cỏ).
Thông số béc tưới cỏ Sprays
Nozzle 12A góc tưới 360 độ , R(Radius)=3.7 m, Q(Flow)=0.38 m3/h, P(Pressure)=1.38 bar.
Nozzle 17A góc tưới 360 độ , R(Radius)=4.9 m, Q(Flow)=0.87 m3/h, P(Pressure)=2.76 bar.
Thông số béc tưới cỏ Rotor
Nozzle 1 góc tưới phun tia 360 độ , R(Radius)=5.18 m, Q(Flow)=0.17 m3/h, P(Pressure)=2.1 bar.
Nozzle 2 góc tưới phun tia 360 độ , R(Radius)=7.01 m, Q(Flow)=0.32 m3/h, P(Pressure)=2.1 bar.
Nozzle 4 góc tưới phun tia 360 độ , R(Radius)=9.45 m, Q(Flow)=0.74 m3/h, P(Pressure)=2.1 bar.
Do Q-Nozzle 4 = 2xQ-Nozzle 2=4xQ-Nozzle 1 nên khi bố trí béc tưới Rotor ta cần lưu ư sau :

Nozzle 1 thường bố trí tại các góc diện tích tưới ( quay 90 độ).
Nozzle 2 thường bố trí tại các biên diện tích tưới ( quay 180 độ).
Nozzle 4 thường bố trí ở giữa diện tích tưới ( quay 360 độ).
Chọn áp tưới cùng khu vực là như nhau. P=2.1 bar.

BƯỚC 3: Chọn đường ống tương ứng với lưu lượng đă thiết kế. Tra bảng.
bảng tra đường kính ống theo lưu lượng tưới cây
BƯỚC 4: Chọn van solenoid (van từ) cho khu vực tưới.
Bảng tra van và tổn thất áp khi nước chảy qua van

Kích cở Van theo lưu lượng khu vực tưới
Chọn van phù hợp với áp suất của bơm, nếu chọn size van nhỏ th́ tổn thất áp cao nên công suất bơm tăng do áp tăng. như trên với lưu lượng 10m3/h chọn van 34, áp là 0.64 bar, nhưng chọn van 49 th́ áp chỉ có 0.26 bar. (1 bar tương đương 10Hm).

BƯỚC 5: Tính tổn thất qua ống. 
Bảng tra tổn thất trên 100m ống.

Bảng tra tổn thất áp suất trên đường ống
Tương tự như van nếu đường ống nhỏ th́ tổn thất qua ống tăng và áp bơm sẽ tăng, tăng chi phí, công suất bơm. ví dụ với lưu lượng thiết kế tưới Q=10m3/h ta chọn ống 49 th́ 100m tổn thất 1.49 bar, chọn ống 60 th́ 100m tổn thất 0.43 bar.

BƯỚC 6: Tính P (áp suất), và Q (lưu lượng) cho bơm.

Q bơm = Q khu vực có lưu lượng max. Q khu vực ­­­ = ∑ Nozzlen x qn

P bơm = P Nozzle + h ống nhánh + hvalve + hống chính+hlọc(nếu có)
Trong đó P Nozzle là áp tại béc tưới đă chọn theo catalo, h ống nhánh : tổn thất áp qua ống nhánh tra bảng, hvalve tổng thất áp qua qua van tra bảng, hống chính+tổng thất áp qua ống chính tra bảng, hlọc(nếu có)

BƯỚC 6 : Chọn nguồn nước.

Nước giếng bơm trực tiếp.
Nước từ bể lắng cặn bơm từ giếng lên hoặc nước máy.
Nước máy (bồn áp trên cao) đấu trực tiếp vào hệ thống.
Nước sạch, không có cặn rác (cặn rác sẽ làm giữ lại tại lưới chắn rác ở đầu tưới béc tưới không phun nước).

CÁC THIẾT BỊ TƯỚI

- HỘP ĐIỀU KHIỂN : nguồn 220 VAC, Chức năng điều khiển bơm hoạt động, đồng thời điều khiển Valve đóng mở.
- VALVE TỪ : Nguồn điện áp : 24 VAC, ngơ ra từ hộp điều khiển.
- HỘP CHỨA VALVE : Nhằm bảo vệ valve.
- B̀NH TƯỚI : Có 2 loại
Spray
Rotor
- CẢM ỨNG MƯA (Rain Sensor) : Trời mưa hệ thống ngưng hoạt động.
- BƠM : Chọn bơm theo Q và H tính toán. (1bar= 1kgf/cm2 tương đương áp bơm Hm =10m)./. theo https://www.dongduongpro.com/

SẢN PHẨM MỚI

TIN TỨC