Giỏ hàng: 0 Sản phẩm

Phong Thủy

Kinh nghiệm xem xét Phong Thủy chuyên sâu(phần I)

Bài này đi sâu vào những kinh nghiệm thực tế trong việc khảo sát Phong Thuỷ của tác giả, rất có ích cho những người muốn đi sâu xem xét Phong Thuỷ. Tránh những lư thuyết chung chung mang tính sách vở trong nhiều sách viết về Phong Thuỷ.

Xem tiếp

Sơn - hướng và trạch trong Phong thủy?

Xét riêng môn Bát Trạch, ta thấy các khái niệm chính được đưa ra không kèm theo một định nghĩa nhất quán và do đó đă đưa đến những quan niệm trái ngược về Tả, Hữu, Sơn, Hướng, Trạch mệnh…

Xem tiếp

Sắp xếp hài ḥa cây xanh, mặt nước trong nhà

Cây cối tươi tốt biểu hiện sinh khí nơi cư ngụ. Sắp xếp hài ḥa cây xanh, mặt nước trong nhà ở chính là giải pháp Phong thủy hữu hiệu và thân thiện với môi trường, cải tạo khí hậu nơi cư ngụ và có thể giảm xung hại.

Xem tiếp

PHONG THỦY VỚI ĐỜI SỐNG VÀ NHÀ Ở

"Con người và các sinh thể sinh ra cũng mang trong ḿnh một trường, gọi là trường nhân thể, ta thường gọi là điện sinh học, mỗi một sinh thể trường với mức độ mạnh yếu khác nhau, sẽ hợp với hướng trường của Trời - Đất không như nhau, người ta gọi là cung mạng. Với sự tác động thay đổi truyền dẫn của điện nhân thể bất cứ lúc nào bởi cảm ứng với từ trường quả đất h́nh thành sự tác động tương hỗ ảnh hưởng lẫn nhau sinh ra thuận hay nghịch, tốt hay xấu."

Xem tiếp

Đạo và Thuyết âm dương (Phần 1)

Đạo là nguyên lư và tiến tŕnh kết hợp con người và vũ trụ. Đạo được dịch là “con đường” hay “lối đi”. Về nguyên lư, Đạo phát sinh từ sự quân b́nh, sự hài hoà, hợp nhất của các động lực đối nghịch và bổ sung cho nhau. Qua sự hiểu biết về Đạo, các nhà phong thủy đi t́m sự quân b́nh để đạt tới hài hoà trong môi trường sống.

Xem tiếp

    Trang 39/39

SẢN PHẨM MỚI

TIN TỨC