Giỏ hàng: 0 Sản phẩm

Phong Thủy

Chọn tuổi xây nhà

Xây nhà là một trong những việc rất quan trọng cả đời người. Xưa c̣ câu “ Nhất tậu trâu, nh́ cưới vợ, ba xây nhà” điều này cho ta biết việc xây cất nhà không thể xem nhẹ trong quá tŕnh t́m hiểu, nghiên cứu. Nếu ta không t́m hiểu về phong thủy hoặc không nhờ KTS, nhà thiết kế giỏi th́ nơi ta ở sẽ gặp nhiều bất lợi về tinh thần cả vật chất. Ngược lại, làm nhà khi nghiên cứu phong thủy, có KTS giỏi th́ môi trường sống tốt, thoáng khí, đủ ánh sáng nên gia tăng phúc lộc. Thường thấy có nhiều người gặp vận xấu, sức khoẻ kém, bệnh tật liên miên, hao tài tốn của, kể từ khi chuyển nhà đến nơi khác th́ bệnh tật tránh khỏi, sinh khí dồi dào, làm việc ǵ thành công nấy.( việc này dễ hiểu, khi ở môi trường mới, có lẽ ngôi nhà mới thoáng khí, không khí trong lành, không ô nhiểm bụi, tiếng ồn và an ninh tốt, người không bất an nên giấc ngủ sâu, từ đó con người khoẻ lên, tinh thần sáng suốt làm ǵ cũng hưng phấn, tính kỷ, nên gặt hái thành công).

Bên cạnh việc nghiên cứu phong thủy trong quá tŕnh làm nhà, ta c̣n chú ư đến tuổi nào th́ ta làm nhà. Theo Phong Thủy khi xây nhà ở cần xem tuổi của chủ nhà. Không được vi phạm các năm KIM LÂU, HOANG ỐC, TAM TAI.

Tránh các năm Tam tai :

- Các tuổi Thân, Tí, Th́n th́ Tam tai tại những năm :Dần, Măo, Th́n.

- Các tuổi Dần, Ngọ, Tu ất th́ Tam tai tại những năm : Thân, Dậu, Tuất.

- Các tuổi Hợi, Măo, Mùi th́ Tam tai tại những năm : Tỵ, Ngọ, Mùi.

- C ác tuổi Tỵ, Dậu, Sửu th́ tam tai t ại những năm : Hợi, Tư, Sửu.


Tránh các năm phạm Kim Lâu :

Là những năm : 12,15,17,19,21,24,26,28,30,33,35,37,39,42,44,46,48,51,53,55,57,60,62,64,66,69,71,73, 75.


Tránh Các năm phạm Hoàng Ốc :

Là những năm : 12,14,15,18,21,23,24,27,29,30,32,33,36,38,39,41,42,45,47,48,50,51,54,56,57,60,63,65,69, 72,74,75.


Phạm vào Hoang Ốc hoặc Tam Tai th́ có thể xây được, Nếu phạm vào 2 trong 3 yếu tố trên th́ không nên tiến hành xây dựng.(L.V.Đông)


SẢN PHẨM MỚI

TIN TỨC