Giỏ hàng: 0 Sản phẩm

Phong Thủy

Đo hướng nhà bằng La Bàn

Nếu muốn đo hướng nhà th́ trước hết phải kiếm một la bàn tương đối lớn, có thể đọc được từng độ một.

Đưa la bàn ra phía trước nhà, đứng nh́n thẳng về phía trước . Muốn cho thật chính xác th́ cần vẽ một đường thẳng song song với bức tường phía trước nhà, cách tường khoảng 2m. Rồi đứng sao cho 2 gót chân chạm lên đường thẳng đó .

Có như vậy hướng nh́n thẳng về phía trước mới chính xác là hướng nhà . Sau đó cầm ngửa mặt la bàn lên trời, và phải cầm cho bằng phẳng, để kim la bàn có thể tự động xoay chuyển cho đến khi nó ngừng hẳn. Lúc đó mũi kim la bàn sẽ nằm ở chính BẮC (tức 0 độ). Rồi giữ nguyên như thế, nhưng đưa la bàn lên gần mắt, mắt nh́n thẳng về phía trước (nhưng xuyên qua mặt la bàn) th́ sẽ biết hướng nhà là bao nhiêu độ. Nhớ là khi coi vẫn phải để ư 2 vấn đề là:
1/ Giữ cho la bàn bằng phẳng, để kim vẫn có thể di chuyển linh hoạt. Nếu để nghiêng la bàn th́ kim sẽ bị “kẹt” và do đó sẽ chỉ sai hướng.

2/ Mũi kim của la bàn vẫn phải chỉ về chính BẮC (tức 0 độ), chứ không được xê dịch đi đâu cả . Thường th́ trên mặt la bàn sẽ có 1 mặt kiếng có thể xoay được, trên đó cũng thường có 1 đường kẻ . Cho nên chỉ việc đưa la bàn lên gần mắt, giữ cho kim không c̣n xoay chuyển nữa, rồi xoay mặt kiếng cho đường thẳng vẽ trên đó thẳng với phía trước th́ tuyến độ ngay chỗ đường thẳng đó chính là hướng nhà.

SẢN PHẨM MỚI

TIN TỨC