Bộ lọc VE AutoFlush Automatic Armas

  • Bộ lọc màn hình tự động AutoFlush có các model kích hoạt điện tử bên cạnh các model được điều khiển bằng điện thông qua bộ điều khiển.
  • Do vòi hút và làm sạch đạt được với lượng nước xúc ngược ít.
  • Bên cạnh kích thước bộ lọc 100, 130 micron nổi bật, các kích thước màn hình khác nhau có sẵn cho các mức độ bẩn khác nhau.
Contact Me on Zalo