Cảm biến mưa Weathermatic

Bộ cảm biến mưa là thiết bị dùng điều chình độ nhạy theo lượng mưa.

Có thể cài đặt lưu lượng mưa.

Cảm biến mưa tiết kiệm nước vả duy trì độ ẩm cho cỏ.

Khi gặp mưa cảm biến sẽ tự động ngưng tưới cho cây.

Contact Me on Zalo