Phụ kiện ghép nối dây tưới nhỏ giọt XF Rainbird

Phạm vi hoạt động
Áp suất: 0 đến 50 psi (1,0 đến 3,5 bar); nếu sử dụng kẹp 60 psi (4,1 bar) sẽ được yêu cầu
Mẫu
XFF-COUP: Nối thẳng loc 16MM ( 17mm)
XFF-ELBOW: Co loc 16 MM ( X363000), 17mmm
XFF-MA-050: Nối MPT vặn răng ngoài 16mm 1/2″
XFF-TEE: Tê LOC 17mm( X36302)
XFF-TMA-050: Tê nối răng ngoài 17×1/2˝
XFF-MA-075: Nối MPT vặn răng ngoài 16mm 3/4″
XFF-FA-050: Low profile barb elbow female adapter 17mm x ½” FPT
XFF-TFA-050: Tê vặn răng trong 17mm x 17 mm x 1/2″ (Tnhựa đặt van xả khí)
XFD-CROSS: Nối tứ thông 17mm
XFD-TFA-075: Tê vặn răng trong 17mm x 17 mm x 3/4″
Contact Me on Zalo