Tag Archives: Nồng độ pH trong nước hồ bơi

Nồng độ pH trong nước hồ bơi

Nồng độ pH trong nước hồ bơi là gì? pH là một trong hai yếu tố cơ bản quyết định đến chất lượng nước hồ bơi sau Clo. Nồng độ pH trong nước ảnh hưởng đến sự phát triển của rêu tảo và vi sinh vật trong nước. Chính vì vậy khi pH cao sẽ […]

Contact Me on Zalo